Akupunktur

akupunkturAkupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne

medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger.

Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser, og dens smertedempende effekt er godt

dokumentert. Acus er latinsk og betyr nål, mens punktur betyr å stikke.

 

Retninger innen akupunktur

Akupunktur har flere retninger og stilarter. De varierer fra mikroteknikker og øreakupunktur til

klassisk eller medisinsk akupunktur. I hovedsak kan man dele akupunktur inn i medisinsk akupunktur og

tradisjonell eller klassisk akupunktur.

 

Klassisk akupunktur

Klassisk akupunktur har vært brukt som en betegnelse på akupunktur slik det blir praktisert i Kina i dag.

Den klassiske akupunkturen bygger på teorien om yin, yang og Qi. Det skal for eksempel være balanse

mellom hvile og aktivitet, og mellom varme og kulde.

 

Medisinsk akupunktur

I medisinsk akupunktur legges det vekt på vitenskaplig dokumentasjon og evidens i valg av akupunkturfaglig

behandlingsstrategi.

 

Medisinsk akupunktur bygges på tre prinsipper:

1. Det skal være en vestlig medisinsk diagnose som utgangspunkt.

2. Akupunkturbehandlingen er et resultat av en vestlig tilpasning til kinesisk teori og praksis.

3. Akupunkturbehandlingen skal ha et dokumenterbart vitenskapelig fundament.

 

Hvordan virker akupunktur?

Selv om det er kommet atskillig forskning de siste årene, er det fortsatt mye forskerne ikke er sikre på

når det gjelder virkningsmekanismer og akupunktur. Det hersker imidlertid enighet om at akupunktur har

følgende effekter:

• stimulerer kroppens immunforsvar

• stimulerer hormoner

• stimulerer nervesystemet

• stimulerer smertehemmende mekanismer

 

Tilstander hvor akupunktur kan være egnet som behandlingsmetode

• smertetilstander

• betennelsetilstander

• fibromyalgi

• nakkesleng

• akutt og kronisk nakkesmerte

• akutt og kronisk ryggsmerte

• lidelser i skulder, albue eller hånd

• lidelser i hofte, kne eller ankel

• psykosomatiske lidelser

• reumatiske plager

• hodepine og migrene

• stølhet

• idrettsskader

 

Informasjonen er hentet fra:

NFF sitt fagforum for Akupunktur