Om Fysioterapeut 1 AS

- Stig Carlson -  Daglig leder og eier av Fysioterapeut 1 AS
– Stig Carlson –
Daglig leder og eier av Fysioterapeut 1 AS

Vi behandler pasienter i alle aldre, og hovedfokuset er rettet mot behandling av alle typer smerte i muskel- og skjellettapparatet, samt hodepine og svimmelhet.

Du trenger ingen rekvisisjon fra lege for å komme til undersøkelse/behandling hos oss, men anbefaler at du tar kontakt med fastlegen din ved mistanke om alvorlig sykdom. Ved uklarhet om diagnose vil lege bli kontaktet for videre oppfølging.

Vi er en helprivatisert fysikalsk klinikk. Vi har derfor mulighet til å velge den mest optimale behandlingen for hver enkelt pasient uten at vi blir styrt av et takstsystem. En-til-en behandling – ikke noe samlebånd!

Har du behandlingsforsikring fra forsikringsselskap, kan du bruke den her hos oss!

Vi sammarbeider tett med leger. Ved behov er henvisning til Røntgen, MR eller CT  lett tilgjengelig.